لکه های روغن

از بین لکه ها لکه های روغن همیشه سخت ترین ها هستند. و پاک کردن آنها نیز بسیار دشوار است. اکثر گریس ها و روغن ها در دمای اتاق نیمه جامد یا جامد هستند، این بدان معناست که حذف آنها نیاز به آب گرم دارد.  البته سرسختی لکه بستگی به پارچه آن نیز دارد. الیاف مصنوعی مانند پلی استر سخت درمان می شوند، زیرا چربی و روغن را جذب خود می کنند، و از آنجا که الیاف مصنوعی روز به روز محبوب تر می شوند، بیشتر با این لکه های مزاحم مواجه می شویم.

با این وجود، اگر زمان کافی صرف کنید، پاک کردن این لکه ها از روی لباس قطعاً غیرممکن نیست. راه حل کلیدی این است که هرچه سریعتر عمل کنید. بهتر است که به محض به وجود آ»ء« لکه اقدام کنید. پس از خشک شدن ، حذف آن لکه روغن آزاردهنده بسیار سخت تر خواهد بود.